Aleph logo Katalog Główny
Aleph logo Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Historia | Moja e-półka |   
System Tip Jeżeli pozostawisz pola ID/hasło puste, system uzupełni je automatycznie.
 

Formularz rejestracji nowego czytelnika

Pola obowiązkowe
Nazwisko, Imię (zachowaj kolejność): *
Login (tylko litery i/lub cyfry):  
Biblioteka: *
Podaj hasło:  
Powtórz hasło:  
Język  
Dane osobiste (tylko przy pierwszej rejestracji)
Adres: *
   
   
   
Kod pocztowy:  
Adres E-mail:  
Telefon (1): *
Telefon (2):  
Typ Adresu:  
Adres ważny od:   (rrrrmmdd)
Adres ważny do:   (rrrrmmdd)
Data urodzenia: * (rrrrmmdd)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz akceptacja Regulaminu Biblioteki:
 

W przeciągu 48 godzin przy pomocy aplikacji Google Duo pracownik Biblioteki
nawiąże z Państwem video połączenie i poprosi o okazanie do obiektywu aparatu
dowodu osobistego w celu weryfikacji danych

Osoby, które nie chcą weryfikacji danych przez video-zapis, muszą w ciągu 30 dni zgłosić się osobiście do wybranej w formularzu placówki z dokumentem tożsamości w celu uzupełnienia danych na "Zobowiązaniu" i potwierdzenia ich własnoręcznym podpisem.

Wyczyść formularz